Välkommen till min hemsida

Hej Carl Håkan Essmar här! Välkommen till min musiksida. Jag har den stora förmånen att ha mina två största intressen som heltids sysselssättning, 1700-talsmusik och biodling (länk till biodlingen här). När det gäller historia är det den gustavianska epoken som är mitt huvudintresse, nöjeslivet, politiken, kläderna, litteraturen, ekonomin, konsten, ja allt det som utgjorde den tidens vardag och fest. Allra överst står dock musiken, visan och poesin och alldeles speciellt viktig är den person som i vår tid har kommit att stå som symbol för den tidens sånger, Carl Michael Bellman. Även om Bellman utgör den större delen av min repertoar, så finns där också andra poeter och författare för att ge en bredare känsla för tiden, så som von Dalin, Lenngren, Lidner mfl. Vanligen framträder jag vid privata arrangemang, men då och då kan man också se och höra mig vid offentliga konserter. Jag är intresserad av att försöka komma så nära som möjligt hur det lät vid tiden, därför använder jag gärna tidstrogna instrument. Cistern jag spelar på är en kopia av ett av de instrument som Bellmans ägde under sin levnad. Berättandet utgör också en stor del i mina framträdanden. Att ge historisk bakgrund till texterna och att försöka förmedla en känsla för tiden visorna tillkom i tycker jag är roligt.

Kontakt:

Tel: 070-733 44 12

Mejl: ch@essmar.se