Ljud och video

Här är några smakprov på hur det kan låta

Gubben är gammal, orkar ej valla
StU VI, ur ”Divertissement på herr Hof-Gulddragaren Widmans 52de födelse-dag 7 dec. 1787″ eget ackompanjemang på cister (kopia efter Kraft 1781)

Märkvärdig är vist födslo-dagen
StU VI, ur ”Divertissement på herr Hof-Gulddragaren Widmans 52de födelse-dag 7 dec. 1787”. eget ackompanjemang på cister.

Danska Kungen till mig sade
StU XIII, n:o 8. (till samma melodi som FE n:o 48), eget ackompanjemang på cister.

Så lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt dyr
StU VII n:o 11. (En av våra första kungssånger/nationalsånger.) ackompanjemang av Denise Engman på Stockholmsklaver,från 1788.

Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof
StU VII n:o 23. Ackompanjemang av Denise Engman på Stockholmsklaver från 1788.

Foglarna födde
Skål visa till Gustaf III av Bengt Lidner eget akompanjemang på cister . (Egen tonsättning)

Äta lite dricka vatten
Lite livsfilosofi av Olof von Dalin acompanjemang av Denise Engman på cembalo